Home » Verzamelmuseum Informatie » Muziekinstrumenten Informatie

Pianola

Een pianola is een piano die gewoon bespeelbaar is, maar ook via een muziekrol kan spelen.
Een ingenieus systeem van slangetjes, schuifjes, klepjes zorgt daarvoor.
De lucht wordt met twee pedalen (als bij een harmonium)  in beweging gebracht.
De pianola is, in erbarmelijke staat, binnengekomen bij De Wachter.
Met veel liefde en geduld  hebben een tweetal vrijwilligers gewerkt aan de restauratie.
Inmiddels werkt alles en staat hij er weer picobello bij.
Als je het mechanisch gedeelte kunt bedienen, speel je de mooiste melodieën.
"Even een rol wegtrappen" heet zo iets.

Orchestrion

Museum De Wachter is in het bezit van een 4-tal mechanische muziekinstrumenten.
Het orchestrion is er één van. Dit orchestrion heeft ooit gestaan in het café bij de spoorwegovergang in Tynaarlo (toen nog station Vries-Zuidlaren).
Met zijn xylofoons, trommel, triangel en piano, orgde hij voor dansmuziek.
Wijlen Diek Medendorp heeft hem indertijd gekocht en via het Openlucht Museum in Arnhem is hij bij De Wachter terecht gekomen.
Met eindeloos geduld  is meer dan 12 jaar gewerkt aan de restauratie.
Sinds 2012 is hij weer speelklaar.

 

Tingeltangel

Tot de groep automatische spelende piano’s behoren in volgorde van ontstaan en ontwikkeling de cilinderpiano, orchestrion en als laatste de pianola.
De cylinderpiano wordt ook wel Tingeltangel genoemd. Het lijkt op een grote speeldoos.
De muziek staat op een rol met spijkertjes, waar de melodie één omwenteling is.
De Tingeltangel die in het bezit is van De Wachter, is in 1996 gekocht van het museum Musica in Stadskanaal (fam. Norder).
Hoogstwaarschijnlijk is het instrument gebouwd in 1890.
Hij verkeerde een zeer slechte staat. Allereerst is de buitenkant gerestaureerd.
De voorkant heeft 21 spiegels.
Het medaillon midden voor is geschilderd door Johan Thijssing.
Het is een oud plaatje van De Wachter, gezien vanuit de haven.
Ook de originele veermotor is gerestaureerd.
Op dit moment wordt gewerkt aan de restauratie van het binnenwerk met de piano.

 

Draaiorgel

Hajo Hoeksema, de grote motor achter het ontstaan van het museum, had meerdere hobbies.
Naast stoommachines was dat ook mechanische muziekinstrumenten.
Ook leerde hij zichzelf het spelen op de accordeon.
Heel bijzonder was dat hij een draaiorgel bouwde.
Het is een 36 toets orgeltje met 2 registers
Hij bouwde dit samen met een ingenieus apparaat om ook zelf de muziekboeken te kunnen maken.
Het orgeltje was vaak in De Wachter aanwezig, aangevoerd met een speciaal transport.
Kinderen mochten dan leren orgeldraaien.
Hajo Hoeksema, getooid met bolhoed gaf ze dan zelfs een heus orgeldraaiersdiploma mee.
Eén van die kinderen heeft deze hobby overgenomen en heeft als jong-volwassene nu zelf een draaiorgel.
Hij speelt daarmee in Zuidlaren en ook af en toe bij De Wachter.
Niet lang voor zijn overlijden in mei 2010 heeft Hajo Hoeksema het orgeltje aan De Wachter geschonken.
Het orgel staat nu op de tentoonstellingszolder van het bijgebouw (Dieks Dele).
En nog steeds kunnen kinderen hiermee muziek produceren.
En nog steeds kunnen ze hiermee een diploma verdienen.
Het geeft die gezellige sfeer waar Hajo zo van hield.