INFORMATIE STOOMMUSEUM

Stoommachines, locomobiel, tractor, raderboot en ketels

Home » Stoommuseum Informatie

INFORMATIE STOOMMUSEUM

Oorspronkelijk hebben er in Molen De Wachter stoommachines gestaan. Ze zijn om economische redenen verkocht.
Kleinzoon Diek Medendorp, met in zijn hoofd het plaatje van de molen van zijn grootvader heeft er later weer 2 gekocht. Dit aantal is in de loop der jaren uitgebreid.

Zo rond 1898 kwam de eerste stoommachine (7pk) naar De Wachter (fabrikant: Landeweer). Hij dreef 2 maalstoelen aan. Deze machine werd wegens “ruimtegebrek en geringe verdiensten” in 1920 gesloopt
Voor de olieslagerij was er een tandem compound stoommachine ook van Landeweer uit Martenshoek.
Deze stoommachine werd in 1942 gesloopt en afgevoerd (als oud ijzer).

Van het type stoommachine dat in De Wachter stond zijn in Winschoten en Leeuwarden nog een exemplaar bewaard gebleven.

Winschoten:stoomgemaal

 

Museum De Wachter bezit een rijke collectie stoommachines en stoomketels enis dus ook een stoommuseum.
In totaal zijn er 15 stoommachines, voor het grootste deel werkend.Al die stoom komt uit 5 stoomketels, 3 mobiel (boot, locomobiel en stoomtractor) en 2 vaste.

Stoommachines

In dit museum zijn een groot aantal stoommachines te vinden.
Te weten een grote liggende compound-machine,
een middelgrote één cylinder machine,
een één cylinder expansiemachine,
een compound-machine,
een duplex stoompomp,
en een kleine stoommachine.
Technische informatie is hieronder op te vragen.

Stoom Locomobiel

Deze stoommachine op wielen heeft de Wachter in langdurig bruikleen van dhr. Chr de Bondt.
Als tegenprestatie is hij door de vrijwilligers van de Wachter weer in oude staat gebracht.
De locomobiel heeft geen eigen aandrijving.
De machine is bedoeld om bijv. een dorsmachine aan te drijven of om met een lier een ploeg door drassig land te trekken.
Hij is gebouwd in Engeland en wel in 1930 bij de firma Marshall.
Tijdens bijzondere stoomdagen draait hij op het tentoonstellingsterrein bij De Wachter.

Stoomtractor

In 2005 schonk dhr Kremer uit Hoogezand zijn zelfgebouwde stoomtractor aan ons Museum.

Deze tractor is gebouw naar een Engels model en op een schaal van 1 op 2.

In 1989 werd de ketel voor het eerst goedgekeurd en kreeg op het plaatje:
J.G.Kremer
Hoogezand 1989
14 Bar Nr.1 664572

De stoomtractor is door de vrijwilligers van De Wachter volledig gedemonteerd en gecontroleerd. Lekkende vlampijpen zijn vervangen en een aantal zaken aangepast voor een veilig gebruik.
In 2012 is alles weer goedgekeurd en kan de tractor weer naar buiten,

Stoom Raderboot

Sponsoren hebben het mogelijk gemaakt dat er een stoomraderboot kon worden gebouwd.
Deze boot is sinds 2003 in de vaart.
Als de boot "onder stoom" is zal er op zaterdag tijdens openstelling mee worden gevaren.

Hiervoor moet wel een afzonderlijk kaartje worden gekocht.

Veelal zal de tocht gaan naar de poldermolen in de Groeve, de Boezemvriend of de zuidpunt van het Zuidlaardermeer.

Tijdens de vaart wordt de werking van stoommachine gedemonstreerd.

De stoomraderboot is ook voor bijzondere gelegenheden te huur.

Bent u geïnteresseerd in de technische gegevens van deze stoomraderboot? Klik hieronder.

Stoomketels

In Museum "De Wachter" zijn een tweetal stoomketels aanwezig.

De Locomobiel, de stoomtractor en de stoomraderboot hebben uiteraard ook een ketel.

Meer technische informatie is hier onder te vinden.