Verzamelingen

Bij Museum De Wachter zijn, naast veel zaken uit beroepen en ambachten ook een aantal verzamelingen te vinden.
Het zijn collecties die door anderen verzameld zijn.
Ze zijn aan De Wachter geschonken of in langdurig bruikleen gegeven.
Zo is er een enorme hoeveelheid gereedschappen. Deels ondergebracht in het Molenmakers-gereedschappen-museum en deels op de expositiezolder binnen Dieks Dele. Een reeks profielschaven is te vinden in de stelmakerij.

Een grote collectie gewichten en weegwerktuigen (collectie Bronts) is te vinden op de videozolder en deels in de expositieruimte van Dieks Dele. Een deel wordt tijdelijk, in verband met een andere tentoonstelling, niet geëxposeerd.

Ook op Dieks dele is een prachtige collectie lampen en electrisch materiaal te vinden
Hier vindt u verder een enorme collectie voorwerpen, verzameld door wijlen Jan Barkhof uit Yde.
Het betreft gebruiksvoorwerpen van de boerderij en uit de huishouding.
Klik voor meer.
GereedschappenGewichten/WeegwerktuigenSchrijfmachinesHuishouding en de BoerderijElectro materiaal