Stoomlocomobiel

Deze stoommachine op wielen heeft de Wachter in langdurig bruikleen van dhr Chr de Bondt.
Als tegenprestatie is hij door de vrijwilligers van de Wachter weer in oude staat gebracht.
De locomobiel heeft geen eigen aandrijving.
De machine is bedoeld om bijv. een dorsmachine aan te drijven of om met een lier een ploeg door drassig land te trekken.
Hij is gebouwd in Engeland en wel in 1930 bij de firma Marshall.
Tijdens bijzondere stoomdagen draait hij op het tentoonstellingsterrein bij De Wachter.

Meer informatie