Muziekinstrumenten

Muziekinstrumenten lijken bij De Wachter een wat vreemde eend in de bijt.
Toch is het niet onlogisch,
Er zijn muzikale mensen, die in de technische sector werken.
Ook zijn er technische mensen, zonder muzikale kennis, die nieuwsgierig zijn hoe iets werkt.
Als ze dan hun aandacht op mechanische muziekinstrumenten richten dan is de verbinding daar.
En zo is het ook begonnen.
Hajo Hoeksema, de grote animator van ons museum De Wachter had eerst weinig met muziek.
Wel had hij iets met mechanisch spelende piano’s.
En door toeval viel bij de Wachter alles op zijn plek.  <lees meer>
Nu zijn er een Tingeltangel (cylinder piano), een orchestrion en twee pianola’s.
En of dat nog niet genoeg was, Hajo Hoeksema bouwde zelf een draaiorgeltje.

TingeltangelOrchestrionPianolaDraaiorgel