Molen De Wachter

De koren- en oliemolen is gebouwd in 1851 door de familie van Bon. In 1895 kocht Jan Medendorp de molen.
De kleinzoon J.D.(Diek) Medendorp heeft in 1989 de molen overgedragen aan de Stichting Koren- en Oliemolen “De Wachter” .
Deze stichting heeft de molen verder gerestaureerd en de oorspronkelijk aanwezige stoomaandrijving teruggebracht.
Een eerste uitbreiding met een bakkerij en bakkerswinkel heeft het mogelijk gemaakt het hele proces  “Van koren tot brood” zichtbaar te maken.
Er zijn hierna nog meerdere (werkende) stoommachines geïnstalleerd.
Inmiddels is in een 2e uitbreiding een aantal dorpsberoepen en -ambachten (smid, klompenmaker, stelmaker, schoenmaker, boer) samengebracht.  En is er een grote verzameling gebruiksvoorwerpen (boerderij, huishouding) tentoongesteld.
Het meeste is werkend te zien.

Lees meer over de 3 functies van de molen:
KorenmolenOliemolenSpecerijenmolen

Een grote groep vrijwilligers is in en buiten het seizoen in de weer om de cultuurhistorie en ambachtelijkheid van “De Wachter” te bewaren en toegankelijk te maken voor huidige en toekomstige generaties.
In de Nationale Molendatabase van de Vereniging de Hollansche molen is De Wachter opgenomen onder nummer 37.
Hier zijn ook alle technische details van De Wachter vermeld.