Berend Botje

 Op Wikipedia is het volgende te vinden over Berend Botje:

Historische persoon

Er doen verschillende verhalen de ronde over de persoon die model zou hebben gestaan voor Berend Botje:

  • De edelman Lodewijk van Heiden (1773-1850) telg uit de familie Van Heiden Reinestein, die de havezate Laarwoud te Zuidlaren bewoonde, en de enige Nederlandse zeeheld afkomstig uit Drenthe. Hij bracht lange tijd door in dienst van de Russische tsaar. In 1827 versloeg hij, als een van de geallieerde “drie admiraals”, de Ottomaans-Egyptische vloot in de Slag bij Navarino (de laatste grote zeeslag met houten zeilschepen) welke het einde van de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog inluidde. In 1832 keerde hij als held in Zuidlaren terug, kon daar niet aarden, vertrok naar Reval, Estland en kwam nooit weer terug.
  • Een boertje uit Borger, die lang geleden met zijn scheepje over de Hunze naar Zuidlaren voer. Hij kwam op de Zuidlaardermarkt terecht en ging nooit weerom.
  • Bommen Berend, de bijnaam van de bisschop van Münster, die in 1672 de stad Groningen met bommen bestookte.
  • Maar vermoedelijk gaat het om ene Berend Drenth (met als bijnaam Berend Botje), een rijke reder uit Groningen die zijn wrakke schepen de Oostzee opstuurde om later, als de schepen waren vergaan, het verzekeringsgeld op te strijken. Niet deze Berend Drenth, maar de bemanning kwam nooit weerom.

Vaak wordt Berend Botje in kinderboeken afgebeeld als een beer, wellicht omdat de naam doet denken aan beren of beertje.

Standbeeld van Berend Botje

Geschiedenis

Een beeld met fontein van Berend Botje staat aan de Stationsweg in het Drentse dorp Zuidlaren. Dit beeld houdt het verhaal van Berend Botje levend. De voorheen bestaande Stichting Recreatiebelangen Zuidlaren vatte in 1964 het plan op om een kunstwerk, voorstellende Berend Botje te realiseren. Het beeld is ontworpen door Willy Pot, destijds wonende in Son. Het beeld werd op 1 juli 1967 door de voorzitter van het Drents Genootschap en de Culturele Raad, Dr. K. van Dijk onthuld.

Replica

Het originele beeld is niet meer in het centrum van Zuidlaren te vinden. De “boom” die het mannetje vasthoudt was al eens verdwenen en provisorisch vervangen door de steel van een bijl. Klein vandalisme (het beeld is bijvoorbeeld al eens ontvoerd door studenten) en de slechte kwaliteit van het materiaal waarvan het beeldje is gemaakt, zorgden voor aftakeling.
Op de oorspronkelijke plaats aan de Stationsweg is een replica neergezet.

Origineel

Het origineel staat sinds 2009  bij het Museum De Wachter te Zuidlaren, waar het is te bezichtigen.

Wie kent het niet…….

Berend Botje ging uit varen
met zijn scheepje naar Zuidlaren
de weg was recht, de weg was krom
nooit kwam Berend Botje weerom.
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven
waar is Berend Botje gebleven?
Hij is niet hier, hij is niet daar
hij is naar Amerika.
Amerika, Amerika,
driemaal in de rondte van je hopsasa.
Lodewijk van Heiden, portret van na 1832