Beeld

Tussen de molen het nieuwe gebouw (werplaats Dieks Dele) staat een groot standbeeld.

Dit beeld is in 1976 onthuld bij het (nieuwe) gebouw van het IZA Groningen-Drenthe aan de Marcellus Emantslaan 1a in Groningen.

Het is gemaakt door Onno de Ruyter (toen nog in Koekange).
Toen IZA werd opgeheven (gefuseerd met VGZ e.a.) is dit geschonken aan de oud-directeur Eeuwe Broersma.

Op zijn beurt heeft hij het in 2007  weer geschonken aan De Wachter.

Beschrijving

Stenen beeld van een man die staande in een bootje een net met vissen binnenhaalt.

Het is gebaseerd op het bijbelverhaal uit het Evangelie vanLucas 5, de versen 1-6 (De wonderbaarlijke visvangst):
Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren.

Noot Eeuwe Broersma: De kunstenaar zag bij zijn ontwerp enige parallel tussen het verzorgende van de Christusfiguur en het verzorgende van de ziektekostenverzekering IZA.
Een verzekerde zag echter in het beeld de verzekering (visser) die zijn premie(vissen) binnenhaalt.
Van het ontwerp in gips zijn indertijd 250 bronzen afgietsels gemaakt (zie foto)