Smederij

Wat reeds de oude Tubal wist
is door geen smid ooit betwist
Het ijzer is een stug metaal
maakt ruggen krom en hoofden kaal.

(Tubal is de kleinzoon van Noach en volgens overlevering de eerste smid.)

Het smidsvak is, zo blijkt uit bovenstaand versje, is een zwaar beroep.
Bij De Wachter demonstreren de smeden dat.
Ze doen dat in de smederij, het gebouw dat afkomstig is uit de Koningstraat uit Zuidlaren.
Smid Bruininkmeijer smede hier meer dan 100 jaar geleden.
Na het overlijden van het laatste familielid is het smederijtje afgebroken en binnen bij De Wachter weer opgebouwd.