Moleninformatie

Alle Molens
  www.allemolens.nl/
De Hollandsche molen
  http://www.molens.nl/
Molenwoordenboek
  Overzicht molenwoorden
Gilde Vrijwillige molenaars
  www.vrijwilligemolenaars.nl
Molen op postzegels
  Molens
Molenaar in opleiding en meer!
  http://www.fortean.org/molenboek/
Rijksdienst voor de Monumentenzorg
  www.monumenten.nl
Stichting Groninger Molens
  www.groningermolens.nl
Openluchtmuseum Arnhem
  www.openluchtmuseum.nl
Molendatabase
  http://www.allemolens.nl/
Monumentendag
  www.openmonumentendag.nl/
Bond Heemschut
  www.heemschut.nl
Molentechniek en meer
  bdpoppen.nl
Stone Cross Windmill GB
  http://www.stonecrosswindmill.org.uk/
Molen in Nieuwzeeland
  Foxton
“De Molen”
Molens in Drenthe
  www.molensindrenthe.nl
Nat. Vlasserij en Suikermuseum
  www.vlasserij-suikermuseum.nl

Paradiesmühle Rieschenau (D)

  http://www.paradiesmuehle.de/
(gebouwd door: Graaf Jobst Hermann von Lippe-Biesterfeld)
Retzer Windmühle (A)
  Retzer Windmühle (A) (enige molen Oostenrijk die nog in werking is)