molen

Triest bericht: Dirk Dijkens overleden

  • 7 april 2020

Gisteren kwam het bericht dat onze Dirk Dijkens is overleden.
Dirk, een rots in de branding en secretaris sinds 2008.
Iedereen heeft bewondering voor de wijze waarop hij na zijn val bij De Wachter in 2010, de draad weer oppakte.
Het zijn van molenaar kon hij, tot zijn grote spijt, niet voortzetten.
Ondanks alle lichamelijke beperkingen heeft hij op bewonderenswaardige wijze het secretariaat vervuld. En nog (veel) meer dan dat.
Na zijn ziekenhuisopname en een lange revalidatie in Beatrixoord werd hij een centraal punt, van waaruit heel wat activiteiten werden opgestart.
Hij stond centraal in de reserveringen en de verdeling in de taken die daaruit volgden.
Hij onderhield op een bijzondere wijze de contacten met groepen, busondernemingen etc.
Toen na het bevolkingsonderzoek naar darmkanker, hij de mededeling kreeg dat er bij hem ook een longtumor was geconstateerd, belandde hij opnieuw in het medische circuit.
Bestralingen, chemokuren, hij onderging ze de afgelopen jaren met de hoop op beter.
Toen in oktober het afgelopen jaar bleek dat hij was uitbehandeld, gaf hij zijn functie bij De Wachter terug en koos hij zeer bewust voor zijn vrouw Ina, zijn kinderen en kleinkinderen.
Toch bleef hij alles op de voet volgen en reageerde daar waar hij het nodig vond.
De Wachter zal tot en met vrijdag,  de dag van zijn begrafenis, in de rouwstand staan.
Ook is aangegeven dat de andere molens in de gemeente, De Boezemvriend in De Groeve en de Zwaluw in Oudemolen, dit zullen volgen.
Het is een laatste eerbetoon aan deze bijzondere vrijwilliger.