Algemeen

Oud-penningmeester Albert Lubberink overleden

  • 29 maart 2021

Afgelopen weekend ontvingen we het bericht dat Albert Lubberink, na een kort ziekbed, is overleden.
Albert was vanaf 2002 tot april 2018 penningmeester bij De Wachter.
Hij heeft al die jaren zich ingezet om De Wachter een financieel gezonde organisatie te laten zijn.
Ook na zijn aftreden bleef hij beschikbaar als raadsman van op het gebied van declarabele  onderhoudskosten bij Monumentenzorg.
Als echte Drent bedacht hij “Dieks Dele” als naam voor het nieuwe gebouw.
Donderdag, de dag van zijn crematie, zal De Wachter in de rouwstand staan als een eerbetoon aan deze vrijwilliger en markant bestuurslid.