Algemeen

Nog een lintje: Tonnie van Koolwijk

  • 26 april 2021

Tonnie Koolwijk, Vrijwilligerszaken

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagt haar te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. 
Zij werd geroemd voor het vele vrijwilligerswerk dat zij voor wel 8 organisaties doet. Ook voor De Wachter 
Haar echtgenoot mocht de onderscheiding opspelden

Wij feliciteren Tonnie van harte met deze onderscheiding.