Historisch overzicht De Wachter

 

Historisch overzicht
1851 Familie Van Bon bouwt molen “De Wachter”
1895 Familie Medendorp koopt de molen
1898 Specerijenmaalderij, aangedreven door één van de stoommachines, geïnstalleerd.
1905 Specerijenmaalderij afgebroken.
1906-1908 Oliewringers geïnstalleerd.
1920 Olieproductielijn aangedreven door de wieken van de molen gesloopt.
1935 Oliewringers ontmanteld
1942 Oliekollergang, stoommachines en kolenketel gesloopt.
Schoorsteen door de storm omgevallen.
1945 Nieuwe wieken geïnstalleerd.
1950 Gestopt met koren malen
1963 Na aanschaf van de kleine stoommachine (strokartonfabriek “De Toekomst” te Scheemda) is begonnen met de realisatie van een lang gekoesterde plan, n.l. om de molen in te richten anno 1900.
1968-1973 Middels subsidie gerestaureerd: rietbedekking, stelling, zolders enz. Aanschaf van de grote stoommachine (houtzagerij Hemmes te Groningen).
1970 Aanschaf kolenketel (zuivelfabriek Bunne).
1975-1980 Herstel van de gebouwen, opstellen stoomketel, stoommachines, wringers enz.en de schoorsteen. Door uitblijven van derde deel toegezegde subsidie, gestopt met afbouw van de schoorsteen.
1985 Medendorp en Hoeksema besluiten de restauratie weer ter hand te nemen.
1987 Stichting gerealiseerd.
1989 De Stichting verwerft de molen in eigendom.
1990 Stoommachines tot monument verklaard.
Groot vliegwiel, afkomstig van aardappelmeelfabriek te Eexterveen en wegende 15 ton, geinstalleerd vlak voor de ingang.
Grote collectie molenmakersgereedschap verkregen.
1991 Minister d’Ancona heeft zes monumenten in Nederland aangewezen, waaronder De Wachter”, voor een bijdrage uit de knelpuntenpot (kanjerregeling).
1991-1995 Door samenwerking van diverse bedrijven is het bijgebouw, waarin nu ondermeer de bakkerij is ondergebracht, gereed gekomen. Stoommachine nr 4 (bouwjaar 1925) door Nivoba te Veendam in bruikleen afgestaan
1993 Bezoek van Minister d’Ancona i.v.m. gereedkomen van de restauratie van de stoommachines.
1994 Bezoek van Z.K.H.Prins Claus i.v.m. voltooiing restauratiewerkzaamheden en opening Museum
1996 Kruidenierswinkel “De vier geslachten” (Timmer), heeft een rustplaats in de molen gevonden
1997 Specerijenmaalderij, de stoommachine in de smederij, kruidenierswinkeltje evenals het parkeerterrein officieel in gebruik genomen door gedeputeerde mw.Kool.
1998 Start bouw stoomradarboot “De Jonge Wachter”
Verkrijgen Locomobiel in bruikleen
1998-2001 Restauratie Locomobiel
2001 Verkrijgen stelmakerij (gebr. Dijkhuizen Gieten), klompenmakerij(Westerhof Tynaarlo) en een grote verzameling gebruiksvoorwerpen (collectie Barkhof Yde)
Start planningstraject uitbreiding tentoonstellingsruimte
2004 Stoomraderboot “De Jonge Wachter” in de vaart
2005 Start aanbesteding 2e uitbreiding
Schenking stoomtractor door familie Kremer
2006 Oplevering casco 2e Uitbreiding eind december.
Schenking stoommachine door de Hogeschool Friesland
2007 In bruikleen ontvangen een grote en bijzondere collectie gewichten, meet- en weegwerktuigen van de familie Bronts uit Slochteren.
1 september: realisatie installaties en trappen en start inrichting 2e Uitbreiding
2008 Beneden etage in gebruik gesteld. Opening door de burgemeester en de 3 wethouders van de gemeente Tynaarlo
2009 Sprinklerinstallatie in het gehele complex officieel in gebruik gesteld door burgemeester van Zuilen van de gemeente Tynaarlo
2010 Nieuwe gebouw krijgt de naam “Werkplaats Dieks Dele”. Onthulling door Diek Medendorp
De “Barkhofzolder” geopend voor het publiek door de familie Barkhof  en Bronts samen met Imca Marina en Annette Timmer.
Overlijden Hajo Hoeksema (29 mei)
2 trapliften voor minder valide bezoekers in gebruik genomen.
2011 Overlijden Diek Medendorp (4 januari).
Het “Dorpsplein” op de begane grond voltooid met het gereedkomen van de wederopbouw van de smederij uit de Koningstraat in Zuidlaren (ca 200 jaar oud). Rondom het plein staan nu de klompenmakerij, de stelmakerij en de smederij. Verder staan het originele beeld van Berend Botje en “Leeuwarder”stoommachine opgesteld.
2012 Kantine krijgt de naam “Nellie’s koffiekamer” als een eerbetoon aan Nellie Medendorp.
Miniatuur stoommachines opgesteld.
Oorspronkelijke stoommachine in de stoomraderboot na 8 jaar terug geplaatst
2013 In gebruik name “Leeuwarder stoommachine”.
Miniaturen stoommachines krijgen eigen ruimte
Nieuwe steiger voor de molen aangelegd door gemeente Tynaarlo
2014 Indienen bouwplannen voor nieuw receptiegebouwtje en verleggen parkeerplaats.
Plateaulift(rolstoellift) naar olieslagerij gerealiseerd.
Restauratie zaaginrichting stelmakerij
Collectie stoommodellen ontvangen van wijlen Henk Visser (oud-vrijwilliger)
2015 Omgevingsvergunning uitbreiding verleend.
Nieuwe wieken op De Wachter i.c. vervangen roedes uit 1947
Molenaslager vervangen.
De Wachter in Canon gemeente Tynaarlo
Bevingsschade gaswinning aan alle gebouwen
2016 Collectie gereedschappen van Dick de Hart in langdurig bruikleen verkregen en opgesteld.
Restauratie bakkerskar Wolthuis voltooid.
Alle verlichting vervangen door LED-armaturen
2017 2 te restaureren stoommachines (stoompompen) ontvangen van stoommuseum Medemblik
2 herdenkingsbomen voor Dieks Dele geplant (herdenking operatie Amherst 2e wereldoorlog)
Nieuwe parkeerplaats aangelegd
Oud Molenaarsvrouw Nellie Medendorp overleden (22 juni)
2018 Ontvangst historisch materiaal en vitrines (10) van St. Senioren Essent Noord
Looppad naar de molen uitgegraven en duiker in de sloot
2e pianola in bruikleen (moet worden gerestaureerd)
2 stoommachines (pompen) van stoommuseum Medemblik in gebruik
Te restaureren Stoomtrein Hercules met toebehoren in bruikleen gekregen
2019 Hercules overgebracht naar De Wachter en start restauratie van de stoomlocomotief.
Trein eind 2019 aangekocht m.b.v. Pr. Bernhard Cultuurfonds en Rabobank.
Bestrating nieuwe parkeerplaats naar Dieks laontje
Start Museumregistratieproject