Familie Medendorp

Oorspronkelijk komt de famile Medendorp uit “t Zandt (Gr). Hier was Hendrik Medendorp (1790-1865) timmerman en klokkenmaker.

bld41-overgrootoudersZoon Pieter Hendrik Medendorp (1825-1916) werd molenbouwer in Zuidlaren (aan de Groningerstraat, ongeveer schuin tegenover Sprookjehof). Hij trouwde in 1857 met Bonna Drenth (1823-1bld41-grootouders915).

Zoon Jan Medendorp (1870-1944) werd ook molenbouwer. Hij trouwde in 1895 met Harmina Scharft (1866-1944). Jan Medendorp, die `De Wachter’ in 1895 voor f 4000,- kocht, was oorspronkelijk geen molenaar, maar molenbouwer. De aankoop had niet alleen betrekking op de molen, maar ook de boerderij ernaast hoorde erbij. Omdat de eerste zomer niets te malen viel, ging hij samen met zijn al aangenomen meesterknecht Jan Faber uit Zandeweer, weer bij zijn vader werken. Zijn vrouw en zwager dreven de boerderij.
Hierna werd Jan Medendorp wel molenaar en olieslager. In 1898 kwam de eerste stoommachine en werd rond 1900 met een specerijenmaalderij begonnen. De olieslagerij werd gemechaniseerd met oliewringers van Ijzergieterij Smulders uit Utrecht. In 1896 werd de opvolger geboren, Pieter Hendrik Medendorp.

ouders-Diek-MedendorpPieter Hendrik Medendorp (Piet)(1896-1973) trouwde in 1920 met Rijmina R. F Kloen (1897-1990)
Deze telg uit de familie Medendorp kreeg te maken met een periode van teruggang. De vraag naar lijnolie werd steeds kleiner. De crisis maakte een einde aan de olieproductie en in 1934 werd dit deel van het bedrijf stilgelegd en werd er in “De Wachter” alle nog koren gemalen. De molen werd deels gebruikt als graanopslag (300 a 400 ton). In de 2e wereldoorlog werd nog redelijk veel gemalen.
Ondertussen was in 1921 zoon Diek (Jan Diederik) geboren.
In 1950 stopte Piet Medendorp met malen en gaf het molenaarschap er aan.
De kost verdiende hij toen op de boerderij en de administratie van het Rundveestamboek. Dat laatste bleef hij doen tot zijn dood in 1973.
De molen werd in 1972 aan zoon Diek verkocht.

diek-en-nellieJan Diederik (Diek) Medendorp (1921- 2011) ging in 1944 naar Wageningen voor het volgen van een molenaarsopleiding. Als gevolg van de Engelse luchtlanding en de daarop volgende gevechten, kon hij deze opleiding niet afmaken. Hij vertrok weer naar Zuidlaren, maar kon later zijn opleiding afmaken en werd toch nog gediplomeerd molenaar. Toch werd hij geen molenaar. Via Henk van Bon (uit de molenaarsfamilie van Plankensloot) kwam hij als molendeskundige in het Openluchtmuseum in Arnhem terecht. Via molenbouwer Wiersma in Scheemda, vestigde Diek zich later als zelfstandig molenbouwer in Zuidlaren.
Hij bouwde aan vele molens in Nederland, maar ook in Curacao, Amerika en Canada. Ook bouwde hij de molen in de Keukenhof in Lisse.
keukenhofVia dit project ontmoette hij de buurvrouw van de architect, Nellie de Hoog. In 1957 trouwde Diek met Nellie.
Diek heeft in de loop van de tijd prima voor de molen gezorgd. Hij spoorde de verkochte machines op en bracht ze terug naar de molen. Hij kocht oliewringers, stoommachines, een stoomketel etc. etc.. Hij repareerde en herstelde de gebouwen en restaureerde vooral de buitenzijde van “De Wachter” in fasen.
Omstreeks 1985 kwam Diek in contact met Hajo Hoeksema, een stoomfanaat (en fanatiek op nog veel meer terreinen). Samen maakten ze een Plan van Aanpak voor het vervolg.
Er werd een stichting “Koren- en Oliemolen “De Wachter”” opgericht. In 1989 werd de molen “De Wachter”door Diek Medendorp aan deze stichting verkocht. Hiermee werd het voortbestaan van de molen, ook naar subsidiegevers, gegarandeerd.
Diek Medendorp is tot eind 2010 nog actief geweest in denken en doen voor “De Wachter”, zijn molen. Op 4 januari 2011 is Diek overleden.
Sinds de tachtiger jaren is ook de binnenkant van de molen “in oude staat” hersteld is. De olieslagerij, de stoommachines, de specerijenmaalderij, alles werkt weer en kan worden gedemonstreerd. In een 1e uitbreiding, die in 1994 door prins Claus werd geopend, is een smederij, een bakkerij, een kruidenierswinkeltje anno 1890, een bakkerswinkel en een gereedsschappenmuseum ondergebracht. Verder is er een videozolder om in beeld een overzicht te krijgen van heden en verleden.
In 2010 is een nieuwe, tweede, uitbreiding opengesteld voor het publiek. Dit gebouw, “Werkplaats Dieks Dele” bevat een stelmakerij (wagenmakerj), een klompenmakerij, een onderhoudswerkplaats met smederij en een grote tentoonstellingsruimte. Ook het originele beeld van Berend Botje is hier te vinden.

stamboom familie Medendorp