Activiteit

Kapschuur krijgt vorm: 1e deel dak gemonteerd

  • 19 mei 2020

In een klein groepje wordt gewerkt aan de kapschuur.
Deze geeft extra bergruimte voor nu nog buitenstaand materieel.

Vandaag  is het eerste deel van de dakplaten aangebracht.

  • 5 mei 2020

Ondanks Corona zijn er op gespecialiseerde gebieden een enkele vrijwilligers actief.
Hier verwijderd ons hoofd techniek d.m.v. warmstoken de stuurboord zuiger uit de stoommachine van de stoomraderboot.

Het levert een mooi plaatje op

Bloemen

  • 31 maart 2020

Het wordt mooi bij De Wachter.
De grond tussen de straat en de parkeerplaats wordt ingezaaid met een bloemenmengsel dat door de gemeente beschikbaar is gesteld (project natuurerven?).
Maar voordat dit kan moet de grond worden voorbewerkt,
Twee vrijwilligers met een agrarische achtergrond doen daarvoor -op gepaste afstand- de voorbereidingen. Gezien de temperatuur van de grond zal het bloemenzaad, nu nog niet, maar de komende weken worden gezaaid

Toch nog activiteit?

  • 26 maart 2020

Het schiet niet op met de kapschuur.
Door de Coronaplaag is er amper vooruitgang.
Wel is de rust benut door een boom die overhing om te zagen.

Bouw kapschuur: Voortgand

  • 21 januari 2020

Afgelopen jaar zijn de fundamenten voor de kapschuur gemetseld door leerlingen van het Winkler Prins uit Veendam.
De geulen zijn gedicht met een kraantje van Alsema en nu is het weer de beurt van de vrijwilligers van De Wachter.
Er worden steunpunten voor de balken gemaakt in beton, zodat daar straks het klaarliggende houtwerk op kan worden bevestigd.
Mooi om voortgang te zien.

 

Bouwen aan de kapschuur

  • 29 oktober 2019

Na de herfstvakantie en de Zuidlaarder-markt heeft de groep bouwers in spé van Winler Prins (Veendam) de draad weer opgepakt.
Het metselen van de fundamenten komt al aardig op gang.
Mooi werk mannen èn vrouwen!

Heel de Wachter bakt

  • 26 oktober 2019

Op de laatste normale openstellingsdag worden traditiegetrouw workshops bakken verzorgd.
Hier kan iedereen zich voor opgeven.
Onder leiding van ervaren bakkers krijgt iedereen de kans lekkere dingen te maken.
Opnieuw was dit een groot succes.

De Motorclub

  • 24 oktober 2019

Met de motor op stap. Vandaag, een mooie dag om met de motorclub van De Wachter op stap te gaan. Een prachtige tocht van ca 200 km door het mooie Drentse land. En even poseren voor het jaarlijkse plaatje. De motor zonder berijder, u raadt het al, die is van de fotograaf en schrijver van dit bericht.

  • 8 oktober 2019

Vandaag is een groep leerlingen van Winkler Prins (Veendam) gestart met de bouw van de nieuwe kapschuur.
Hoe mooi is dat leren en historie samengaan.
Wij hopen dat deze bouwers, aan het begin van hun loopbaan, later trots kunnen zeggen: “Daar hebben wij aan meegewerkt”

Opa- en oma dag bij De Wachter

  • 24 augustus 2019

 

 

 

 

Op de laatste zaterdag van de vakantie wordt traditiegetrouw de Opa- en Omadag gehouden.
Dit jaar viel het ook nog samen met de Drentse molendag.
Veel opa’s en oma’s kwamen met hun kleinkinderen naar De Wachter.
Hier vermaakten ze zich met allerlei spelletjes, maar ook met de smid, de klompenmaker en de stelmaker.
Er werden sieraden gemaakt die met zelfgemaakte koortjes konden worden omgehangen.
En uiteraard hing de Drentse molenvlag in top bij de molen.