Activiteit

Bloemen

  • 31 maart 2020

Het wordt mooi bij De Wachter.
De grond tussen de straat en de parkeerplaats wordt ingezaaid met een bloemenmengsel dat door de gemeente beschikbaar is gesteld (project natuurerven?).
Maar voordat dit kan moet de grond worden voorbewerkt,
Twee vrijwilligers met een agrarische achtergrond doen daarvoor -op gepaste afstand- de voorbereidingen. Gezien de temperatuur van de grond zal het bloemenzaad, nu nog niet, maar de komende weken worden gezaaid