Schenking/testament

Iedereen kan de werels iets goeds nalaten!

Laat ons goede werk niet stoppen na uw dood
Goede doelen werken samen aan een betere wereld.
Laat de wereld daarom iets goeds na en neem een goed doel op in uw testament!

Op 1 januari 2008 zijn voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) de belastingregels veranderd op het gebied van:

  • schenking
  • successie
  • aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting)

Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen dan gebruikmaken van de fiscale voordelen.
De stichting Koren- en oliemolen “De Wachter” is door de belastingdienst aangewezen als ANBI

Verder bestaat er een (tijdelijke) regeling voor een extra belastingaftrek (25%) voor culturele doelen zoals De Wachter.

In het kader van de ANBI-wetgeving is De Wachter verplicht de jaarstukken te publiceren.
Voor de financiële verantwoording en de jaarverslagen van de afgelopen 2 jaar klik hier.

Voor meer informatie:
Stichting Koren- en oliemolen “De Wachter” te Zuidlaren
ter attentie van de secretaris,
Havenstraat 36, 9471 AM Zuidlaren.
telefoon:050-409 0308
b.g.g. 06-31 385 631

of
vraag inlichtingen bij uw notaris.